Földrajz

A Dél-borsodi Akciócsoport területének legfőbb természeti erőforrása a Tisza. A Tisza mellett jelentős tájszervező tényező a Hejő, a Hernád és a Sajó folyók is. Az említett folyóvizek mentén rét- és legelőgazdálkodásra alkalmas réti öntéstalajok alakultak ki. A térség legjelentősebb védett természeti értékei közé a Borsodi Mezőség és a Kesznyéteni Tájvédelmi Körzet tartozik. A Kesznyéteni Tájvédelmi Körzet az ősi Tisza part képét idézi jellegzetes növény-és állatvilágával, tájkaraktere puszta és mocsár. A Borsodi Mezőség Tájvédelmi Körzet jellegzetes alföldi táj képét idézi, „Kis-Hortobágynak” is nevezik. Állatvilága igen gazdag ritka és védett fajokban. A tájegység ritka és különleges madara a túzok, a térségben jelenleg az Érzékeny Természeti Területek programjának keretében túzok élőhely-fejlesztési célprogram zajlik. Kiemelt cél a túzok, ugartyúk, a szalakóta, parlagi sas, kerecsensólyom, hamvas rétihéja és egyéb, szántóföldi élőhelyhez kötődő védett madárfajok élőhelyeinek megfelelő kezelése, valamint a mezőgazdasági biológiai sokféleség fenntartása, növelése. Nagy kiterjedésű gyepterületeit szántók, mocsarak, vízállások, hegyekből érkező patakok, erek, kunhalmok, szikes pusztarészek tarkítják. A rét-és legelőtalajok mennyisége kedvező, a gyepterületet legeltetéssel hasznosítják. A tájvédelmi körzeten kívül a szántóterületek az uralkodóak, amely területeken legnagyobb arányban a kalászos gabonákat vetik, jellemző termesztett növény a kukorica, napraforgó és az őszi káposztarepce is. A kertészeti ágazaton belül a gyümölcstermesztés kiemelkedő Mezőcsát és környező településein. A Hortobágyi Nemzeti Parkhoz tartozó Tiszavalki Madárrezervátum a világörökség része, a Tiszadorogmai Göbe-erdő Természetvédelmi Terület. A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság egyik KEOP-os projektjéhez kapcsolódóan alakította ki a Szélkiáltó tanösvényt Tiszabábolna határában, mely a Borsodi- Mezőség Tájvédelmi Körzet élővilágát, élőhelyeit és kultúrtörténeti értékeit fűzi fel egy 15 km hosszú bemutatóútra.A tanösvény mellett madárvárták is várják az idelátogatókat.A Natura 2000 program keretében az európai szintű természetvédelem értékei között több területet tartanak nyilván térségünkből. Kiemelt jelentőségű természet megőrzési terület például a Girincsi Nagy-erdő, Hejő mente, Tiszakeszi Morotva, Kesznyéteni Sajó-öböl, különleges természet megőrzési terület a Mezőcsáti Rigós. Több településen található helyi védettséget élvező különleges látnivaló, például Mezőkeresztes főutcáján található „100 éves összeboruló fasor”, a borsodivánkai mocsári ciprus, a védett törökmogyoró Sajóörösön, valamint a girincsi, hejőbábai és sajóörösi kastélypark töredékek.

Az akcióterület több települése is a Tisza vízgyűjtő területéhez tartozik, ezért ezeken a településeken árvízvédelmi feladatokkal is meg kell küzdeni. Az alföldi települések mélyen fekvő területek, így a belvíz és a belvíz elleni védelem fokozottan jelentkezik az Akciócsoport ezen településein. A szántóföldi növénytermesztést több helyen akadályozhatja, veszélyeztetheti belvíz vagy árvíz. Számos településen vált szükségessé a csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése, meglévők felújítása és bővítése. A térségben bányatavak is találhatóak, a Tisza folyószabályozásának köszönhetően pedig néhány településen holtág is fellelhető. Tiszabábolnán, a Szajlai- holtág fürdőzésre alkalmas terület, valamint Hejőkeresztúron, a „Vitorlás kemping és strand” a szabadvízi fürdőzés kedvelőinek nyújt kikapcsolódási lehetőséget. A feltárt termálvízkészletek nagy része nem hasznosított. Az akciócsoport települései közül Mezőcsáton működik termálfürdő, vize nátrium-hidrogénkarbonátos, mely jótékony hatású. A fürdő további fejlesztésével a térség turisztikai vonzereje növekedhet.

A Dél-borsodi Akciócsoport területén a közcsatorna hálózatba bekapcsolt lakások aránya 54%, mely a megyei 71%-os, és az országos 75%-os értékektől jelentősen elmarad (Teir, 2011-es adat). Közcsatorna hiányában az elvezetetlen szennyvíz több településen potenciális szennyező forrást jelenthet a környezetre. Az elmúlt években több településen valósítottak meg csatornahálózat kiépítésére irányuló fejlesztéseket. A szelektív hulladékgyűjtésbe bevont lakások aránya a térségünkben közelít a megyei átlaghoz. A legtöbb településen szelektív hulladékgyűjtő szigeteket hoztak létre, azonban számos helyen még mindig illegális hulladéklerakók rontják a tájképet. Hejőpapin Regionális Hulladéklerakó telep működik. A Tiszaújvárosi Vegyipari üzemek káros szennyezőanyag kibocsátásának hatását a végrehajtott környezetvédelmi beruházások megszüntették, a térségben jelentős levegőtisztaság-védelmi problémát okozó ipari létesítmény nincs.