Borsodi Mezőség Tájvédelmi Körzet

Tartalomjegyzék

A Bükkből érkező patakok és végállomásuk, a Tisza folyó által alakított Borsodi Mezőség 1989-ben kerül természetvédelmi oltalom alá, azóta mint tájvédelmi körzet (Borsodi Mezőség Tájvédelmi Körzet néven) szolgálja a természetvédelem nemes ügyét. Jellegzetes alföldi táj, „Kis-Hortobágynak" is nevezik. Nagy kiterjedésű gyepterületeit, mozaikszerűen beékelődő szántók, mocsarak, vízállások, a hegyekből érkező patakok és erek szalagjai, kunhalmok, szikes pusztarészek tarkítják. A táj képét alapvetően meghatározta, meghatározza az emberi tevékenység. Az egyik legfontosabb tájformáló tevékenység a legeltető állattartás, amely a természetvédelmi szempontból rendkívül értékes gyepterületek fennmaradását biztosítja. A vízrendezések során a mocsarakat lecsapolták, a mezőgazdasági területekről csatornahálózat vezeti a fölöslegesnek ítélt vizet a vízfolyásokba. Az utolsó hírmondókként megmaradt mocsarak, vízállásos laposok, medermaradványok a tájvédelmi körzet legértékesebb élőhelyei közé tartoznak. A közelmúltban (és a közeljövőben is tervezi) a természetvédelem több helyszínen rekonstrukciós munkálatokat végzett, hogy a puszta ismét egykori vadvizes képét mutathassa. Nem véletlenül került fel a terület a nemzetközileg jelentős vizes élőhelyeket tömörítő Ramsari Egyezmény magyarországi listájára! Szintén az emberi tevékenység következménye, hogy eltűntek a pusztai erdőfoltok, a vízfolyásokat kísérő fűzligetek, galériaerdők. Jelenleg erdőtelepítésekkel igyekeznek hiányukat pótolni. Természetvédelmi szempontból kedvező, hogy a tájvédelmi körzet belső területein nem található lakott település (a Mezőnagymihályhoz tartozó Nagyecsér mára elnéptelenedett) így a nagy kiterjedésű puszták zavartalan menedékei az azokat benépesítő élővilágnak.

Ez az élővilág rendkívül sokszínű és értékes, kezdve a vizeket benépesítő szervezeteken (az alacsonyabb rendű élőlényekkel nem találkozik mindennapokban az ember, azok sokszínű világa főleg az őket kutató szakembereknek nyílik meg igazán) át, a mocsarakban (pl.: fátyolos nőszirom) vagy kunhalmokon (macskahere, tavaszi hérics), pusztákon (sziki kocsord) virító növényeken és az azokon táplálkozó gyönyörű pillangókon, bogarakon keresztül a gerinces állatokig. Ez utóbbi csoport képviselőivel találkozhat leggyakrabban a területen túrázó, sétálgató látogató. A dús növényzettel benőtt mocsarak, lassan áramló vizek halai a nagyon megfogyatkozott egyedszámú lápi póc és az elmúlt századokban a népélelmezésben is szerepet játszó réti csík. Kora tavasszal a vizek felé igyekvő dunai tarajos gőtékkel találkozhatunk, míg a nyárelő a vöröshasú unkák és kecskebékák koncertjétől hangos. Ha csendben szemlélődünk valamelyik csatorna partján, talán még napozó mocsári teknősöket, vagy apró halakra, békákra vadászó vízisiklót is megpillanthatunk.

A madárvilág feltűnő gazdagságban van jelen a Borsodi Mezőségben. Megfigyelhetők itt legféltettebb kincseink közé tartozó ragadozó madaraink, a parlagi sas és a kerecsensólyom. Ritkán kerül szem elé a nagyon megfogyatkozott állományú túzok. A tanyák melletti facsoportokban kék vércsék hangoskodnak, színpompás tollazatú szalakóták nevelik fiókáikat. A vizeken megfigyelhetők több récefaj egyedei, a sekélyebb részeken gólyatöcsök és gulipánok keresik táplálékukat. A nádasokból szépen szól a kékbegy éneke, de gyakran elnyomja azt a bölömbika mély, búgó hangja. Ősszel több ezres csapatokban érkeznek az északi vándorok, a darvak és a vadlibák. Az itt előforduló emlősök közül igazi világritkaság a csíkos szöcskeegér, napjainkban csak a Borsodi Mezőség egy kis területén ismerjük állományait. Embert kerülő, védett pusztai kisragadozó a molnárgörény, amely előszeretettel zsákmányolja a terület egyik gyakori rágcsálóját, a hörcsögöt. Az elmúlt években tapasztalt terjeszkedése során a Mezőséget is elérte a visszatelepülő aranysakál és az eurázsiai hód is. A vaddisznók robbanásszerű elszaporodásának nem csak a mezőgazdászok nem örülnek, a természetvédők számára is gondot jelent nagy számuk (elsősorban a védett gyepek feltúrásával és a talajon költő madarak fészkeinek elpusztításával okoznak károkat)!

A természetvédelem nem csak az élő és élettelen természeti környezet féltett értékeit (fajokat, életközösségeket, élőhelyeket) szeretné megőrizni az utókor számára, hanem a térség jellegzetes képét (tanyáival, legelő jószágaival) kultúrtörténeti és néprajzi kincseit egyaránt. Ezek mind együtt, egy egészet, működő rendszert alkotva jelentik azt a jellegzetes, egyedi, kimagaslóan értékes tájat, amit Borsodi Mezőségként ismerünk. Megőrzésében főszerepe van az itt élő embereknek! Nélkülük, az ő munkájuk, támogatásuk, segítő összefogásuk nélkül ez a feladat megoldhatatlan!

Lehetőség van arra, hogy a látogató megpillanthassa a fönt említett csodákat, de kérjük, hogy az élővilág védelme érdekében mindenki tartsa be a területre vonatkozó természetvédelmi előírásokat, szabályokat (a látogatható területekről, a korlátozásokról és egyéb előírásokról információ kérhető a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság Dél-Borsodi Tájegységétől)!

Köszönet az írásos anyagért és a fényképekért Kleszó András természetvédelmi őrkerületvezetőnek (Bükki Nemzeti Park Igazgatóság)

 

kImage00001
Birkanyáj
(Négyes)
kImage00002
Csatornapart
(Mezőnagymihály)
kImage00003
Felhőnyáj a pusztán
(Gelej)
kImage00004
Koszos-mocsár
(Mezőnagymihály)
kImage00005
Magányos földút
(Szentistván)
kImage00006
Naptánc
(Gólyás-tanya
Mezőnagymihály)
kImage00001
A konda nyomai
kImage00002
Éneklő kékbegy
(Tiszavalk)
kImage00003
Fátyolban
(pókhálóval borított
mocsár)
(Szentistván)
kImage00004
Fehéren-feketén
(Mezőkeresztes)
kImage00005
Fiatal kerecsensólyom
(Igrici)
kImage00006
Ha találkozik az ég,
a puszat és a víz...
(Tiszabábolna)
kImage00007
Kék vércse pár
(Mezőcsát)
kImage00008
Lápi póc (Hejőkürt)
kImage00009
Nádsors
(Mezőnagymihály)
kImage00010
Öreg parlagi sas
(Négyes)
kImage00011
Réti csík (Hejőkürt)
kImage00012
Tavaszi vizek
(Szentistván)
kImage00013
Téli nyugalom
(Szentistván)
kImage00014
Vaddisznók (Gelej)
kImage00015
Vadlibafelhő
(Szentistván)