A Dél-borsodi LEADER Egyesület megtartotta éves Közgyűlését

A Dél-borsodi LEADER Egyesület 2017. május 30-án tartotta meg éves közgyűlését Mezőcsáton. A Közgyűlésen többek között megtárgyalásra került az egyesület 2016. évi szakmai beszámolója, 2016. évi egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági jelentése, a Helyi Fejlesztési Stratégia módosítása, valamint rövid tájékoztató hangzott el a Helyi Fejlesztési Stratégia megvalósításának az ütemezéséről.

A Közgyűlés elfogadta a Helyi Fejlesztési Stratégia módosításait az Irányító Hatóság iránymutatásainak megfelelően, amelyek az alábbi pontokat érintették: az intézkedésekben csökkentésre kerültek a tervezett források, a megvalósítás időintervalluma módosult, a kapcsolódó kimeneti indikátorok aktualizálásra kerültek, a kötelező arculati elemek javításra kerültek, a 7.2 fejezetben pótlásra került az Irányító Hatóság kérésének megfelelően a helyi fejlesztési forrásból vállalt munkahelyek száma.

A módosított Helyi Fejlesztési Stratégia megtalálható itt.