Elfogadásra került a Helyi Fejlesztési Stratégia dokumentum

A Dél-borsodi LEADER Egyesület 2016. május 30-án közgyűlést tartott Mezőcsáton, az ÁMK Kiss József Közösségi Ház és Könyvtár kistermében. A napirendi pontok között szerepelt az egyesület 2015. évi éves szakmai beszámolójának megtárgyalása, melyet Demeterné Nyeste Erzsébet elnök adott elő. A Dél-borsodi LEADER Egyesület 2015. évi egyszerűsített éves beszámolójáról és közhasznú jelentéséről Molnár Varga Jánosné, az egyesület pénzügyi referense tájékoztatta a hallgatóságot. A Dél-borsodi LEADER Egyesület Felügyelő Bizottsága határozatát Bögre Lajosné, FEB tag ismertette.

A Dél-borsodi Akciócsoport 2014-2020-as időszakra szóló Helyi Fejlesztési Stratégiájának szükséges módosításait Balázs János munkaszervezet- vezető, Molnár Andrea és Kápolnai Mariann vidékfejlesztési menedzserek mutatták be. A stratégia végleges elfogadása fontos mérföldköve az akciócsoportnak, hiszen ez lesz az alapja a LEADER pályázati felhívások további kidolgozásának és meghirdetésének, melyek 2016. II. félévében várhatóak. A következő időszakban mintegy 587.350.000 Ft áll majd rendelkezésre az akciócsoport szereplői részére. Az elfogadott, végleges Helyi Fejlesztési Stratégia Cselekvési Terve nyolc intézkedést tartalmaz, melyből három intézkedés a gazdaságfejlesztésre és öt intézkedés a szolgáltatásfejlesztésre összpontosul.

A közgyűlés által elfogadott: