Harmadik Tervezést Koordináló Csoport ülés

A Dél-borsodi LEADER Egyesület Tervezést Koordináló Csoportja (TKCS) megtartotta harmadik ülését 2016. február 24-én. A Dél-borsodi LEADER Akciócsoport területén jelenleg a 2014-2020-as időszak Helyi Fejlesztési Stratégia (HFS) előkészítési munkafolyamata zajlik. A megbeszélésen a HFS egyik legfontosabb része, a Cselekvési Terv fejezet került megtárgyalásra, hiszen az ebben szereplő intézkedések lesznek az alapjai a 2014-2020 időszak Dél-borsodi Akciócsoport 37 településére vonatkozó pályázati kiírásainak. A munkaszervezet a TKCS tagjaival nyolc intézkedést dolgozott ki, melyből három intézkedés gazdaságfejlesztési, a többi intézkedés pedig szolgáltatásfejlesztés célzatú. Az akciócsoportra 587.350.000 Ft LEADER kipályázható forrás kerül allokációra, melynek 60%-t kötelezően gazdaságélénkítő intézkedésekre kell fordítani. A HFS dokumentum első változatát a Cselekvési Tervvel együtt a TKCS elfogadta, melyet társadalmasítás céljából a www.dble.hu oldalon is megjelenít véleményezés céljából.