Műhelymunka roma szervezetek képviselőivel

A Mezőcsáti komplexen fejlesztendő járás területén a hátrányos helyzetű csoportok megszólításával műhelymegbeszélés megtartására került sor 2016. február 3-án, a Helyi Fejlesztési Stratégia tervezési folyamatának időszakában. Az akciócsoport területén egyik legeredményesebben működő roma civil szervezet a Dél-borsodi Romák Integrációját Elősegítő Közhasznú Egyesület, akik a romák társadalmi és gazdasági körülményeinek valamint életminőségét célzó projektjeinek ösztönzését, a hátrányos helyzetűek által sűrűn lakott térségek fejlesztését, a roma és nem roma szereplők közötti együttműködést segíti elő. Az egyesület segítségével a területi elvet is figyelembe véve a műhelymunkára az alábbi szereplők kerültek megszólításra: Mezőcsát Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat, Mezőkeresztesi Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat, Ónod Cigány Nemzetiségi Önkormányzat, roma egyéni vállalkozók és más aktív magánszemélyek bevonásával.

A műhelydélután fő tématerületei a roma lakosság és a hátrányos helyzetűek felzárkóztatása, vállalkozás fejlesztési ötleteik megvalósításának ösztönzése, LEADER forrásból és egyéb operatív programokból való pályázási lehetőségek feltérképezése. A műhelydélután egy vitaindító beszélgetésre adott alkalmat, rávilágítva a roma lakosság nehéz életkörülményeire, a roma társadalom beintegrálási nehézségeire és egyéb lehetőségeire, valamint a roma kultúra és közösségi szemlélet megerősítésére. A beszélgetés alapjául szolgált az is, hogy az Erőforrás Fejlesztési Operatív program milyen eszközöket tud akár egy roma civil szervezet vagy roma nemzetiségi önkormányzat kezébe adni, a kedvezőtlen szocio-demográfiai térségi folyamatok megtörésére. A megjelent képviselők elmondták, hogy nemzetiségi önkormányzataik és civil szervezeteik szűkös anyagi forrásból gazdálkodnak, LEADER pályázati forrásokból leginkább azt remélik, hogy mint hátrányos helyzetű csoportok, ők is egyenlő eséllyel indulhassanak az elkövetkező kiírásokból, amiktől elsősorban közösségi programjaik megvalósítását, civil szervezeteik megerősítését és munkahelyteremtési, foglalkoztatási lehetőségeik növekedését várják.