Működési és animációs költségek támogatása

A projekt címe: Helyi Fejlesztési Stratégiák elkészítése, valamint a működési és animációs költségek támogatása
Kedvezményezett neve: Dél-borsodi LEADER Egyesület
A projekt azonosító száma: 1829490595
A támogatás összege: 95.207.401 Ft.
A támogatás mértéke: 100%
A projekt kezdési időpontja: 2016. június 11.
A projekt fizikai befejezésének tervezett dátuma: 2020. december 31.
A Dél-borsodi LEADER Egyesület Helyi Akciócsoport fő tevékenysége a Vidékfejlesztési Program (VP) és a többi operatív program céljaihoz illeszkedő, a helyi fejlesztési céloknak megfelelő Helyi Fejlesztési Stratégia (HFS) kidolgozása, megvalósítása a 2014-2020-as programozási időszakban.
Az Irányító Hatósággal (IH) kötött együttműködési megállapodás alapján az egyesület az alábbi szakmai feladatokat látja el:

  • A HFS előrehaladásának és végrehajtásának évenkénti értékelése.
  • Munkaszervezet irodájának működtetése.
  • Közreműködés a HFS végrehajtása érdekében a helyi szereplők felkészítésében, képzésében.
  • Tájékoztatási és információs tevékenység végzése.
  • A Cselekvési Tervben szereplő intézkedésekhez kapcsolódóan projekt-előkészítés végzése.
  • Ügyfélkérelmek befogadása a HFS-ben megállapított időszakban.
  • A Helyi Bíráló Bizottság (HBB) feladata a beérkezett ügyfélkérelmek értékelése, pontozása, a legjobb pontszámot elért ügyfélkérelmekről döntési lista összeállítása.
  • Az egyesület területén működő, területfejlesztési tevékenységet végző szervezettekkel, valamint a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) területi felelőseivel kapcsolattartás, szakmai együttműködés.
  • Egyéb az IH által közvetlenül a VP végrehajtása érdekében, a munkatervben meghatározott feladatok elvégzése.
  • A végső kedvezményezettek tájékoztatása érdekében rendszeresen aktualizált weboldal működtetése.

tamtabla20170613