EMVA támogatásban részesült ügyfelek adatszolgáltatási kötelezettsége

Az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból támogatott ügyfél monitoring adatszolgáltatási kötelezettségének az alábbi rendszerességgel köteles eleget tenni:

a) ha a támogatási határozat jogerőre emelkedésére vagy a szerződés megkötésére 2009-ben került sor, akkor 2010. február 15. és március 16. között az általános gazdálkodási bázisadatokra, illetve a művelet megvalósításának végére a támogatással elérni kívánt eredmények adataira is,

b) a művelet megvalósításának időszakában 2010. évben február 15. és március 16. között a művelet megvalósításának hatására, annak egyes fázisaiban elért eredményeire, illetve azok változására vonatkozó éves adatokra,

c) ha a művelet befejezését követően az utolsó kifizetési határozat meghozatalára 2009-ben került sor, 2010. február 15. és március 16. között a művelet keretében igénybe vett támogatásnak köszönhetően ténylegesen elért eredményekre vonatkozó záró adatokra, és

d) a jogszabályban előírt fenntartási kötelezettség illetve működtetési kötelezettség ideje alatt 2010. évben február 15. és március 16. között a fenntartási adatokra.

Forrás: 20/2010. (II.12.) MVH Közlemény