Meghívó

Tisztelt Egyesületi Tag!
Tisztelettel meghívom a Dél-borsodi LEADER Egyesület közgyűlésére.
Az ülés Ideje: 2019. május 29. (szerda) 16:30
Az ülés Helye: Művelődési Ház, Mezőnagymihály, Kossuth út. 73.

Napirendi Pontok:

 1. A Dél-borsodi LEADER Egyesület 2019-as költségvetésének megtárgyalása, elfogadása
  Ea.: Demeterné Nyeste Erzsébet, elnök
  Molnár Varga Jánosné, pénzügyi képviselő
  Előterjesztés
  1. számú melléklet
  2. számú melléklet
 2. A Dél-borsodi LEADER Egyesület 2018. évi éves szakmai beszámolójának megtárgyalása
  Ea.: Demeterné Nyeste Erzsébet, elnök
 3. A Dél-borsodi LEADER Egyesület 2018. évi egyszerűsített éves beszámolójának és közhasznú jelentésének megtárgyalása
  Ea.: Molnár Varga Jánosné, pénzügyi referens
  Beszámoló
  Kiegészítő melléklet
 4. A Dél-borsodi LEADER Egyesület Felügyelő Bizottsága határozatának ismertetése
  Siposné Horváth Anita, FEB elnök
 5. A Dél-borsodi LEADER Egyesület Helyi Fejlesztési Stratégiájának módosítása
  Ea.: Balázs János, munkaszervezet vezető
  3. számú melléklet
 6. Tájékoztató a Helyi Fejlesztési Stratégia megvalósításának aktuális helyzetéről
  Ea.: Balázs János, munkaszervezet vezető
  Kápolnai Mariann, vidékfejlesztési menedzser

Határozatképtelenség esetén az ismételten összehívott közgyűlés, azonos napirenddel, a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes, ez alapján a közgyűlést a határozatképtelenség megállapításától számított 1 órán belül ismételten összehívom!
A napirendek fontosságára való tekintettel kérem pontos megjelenését!

Mezőcsát, 2019. május 20.

Tisztelettel:

Demeterné Nyeste Erzsébet s.k.
Dél-borsodi LEADER Egyesület elnöke