Tájékoztató - Módosult felhívás

Módosult a Dél-Borsodi LEADER Egyesület, VP6-19.2.1.-20-3-17 számú helyi felhívása! Felhívás címe: Mikrovállalkozások létrehozása,fejlesztése,partneri kapcsolataik erősítése

A módosítás az alábbi pontokat érinti:

4.3 A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja Jelen felhívás keretében a helyi támogatási kérelem benyújtására 2018.01.15. naptól 2020.04.30 napig van lehetőség. Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra: 2020.03.15 2020.04.30

További részletek: https://e-kerelem.mvh.allamkincstar.gov.hu/enter/leaderbongeszo/leaderBongeszo.xhtml