Felhívás módosítások!

Tájékoztatjuk a Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Dél-borsodi LEADER Egyesület felhívásai az alábbiak szerint módosultak:

Módosult a „Mikrovállalkozások létrehozása, fejlesztése, partneri kapcsolataik erősítése" című (VP6-19.2.1.-20-3-17 számú) helyi felhívás.

 • A helyi felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 206.818.036 Ft
 • A támogatott helyi támogatási kérelmek várható száma: 27 - 33 db
 • 3.4.1.1. Műszaki és szakmai elvárások fejezetben „Építési beruházás esetében a támogatási kérelem vonatkozásában a benyújtásra nyitva álló értékelési szakasz első napján hatályos, a Magyar Államkincstár honlapján közzétett ÉNGY alkalmazandó. Kifizetési kérelem vonatkozásában a kifizetési kérelem benyújtásakor érvényes ÉNGY referenciaárakat kell alkalmazni. Ha ezen ÉNGY nem tartalmazza az adott építési tételt, akkor a legutolsó olyan hatályos ÉNGY-t kell alkalmazni, amelyben az adott építési tétel szerepel"

Módosult a „Civil szervezetek feladatellátásához szükséges eszközök beszerzése és kisebb volumenű beruházások támogatása" című (VP6-19.2.1.-20-1.-17 számú) helyi felhívás

 • A helyi felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 56.349.467 Ft.
 • A támogatott helyi támogatási kérelmek várható száma: 35 - 37 db
 • 3.4.1.1. Műszaki és szakmai elvárások fejezetben „Építési beruházás esetében a támogatási kérelem vonatkozásában a benyújtásra nyitva álló értékelési szakasz első napján hatályos, a Magyar Államkincstár honlapján közzétett ÉNGY alkalmazandó. Kifizetési kérelem vonatkozásában a kifizetési kérelem benyújtásakor érvényes ÉNGY referenciaárakat kell alkalmazni. Ha ezen ÉNGY nem tartalmazza az adott építési tételt, akkor a legutolsó olyan hatályos ÉNGY-t kell alkalmazni, amelyben az adott építési tétel szerepel"

Módosult „A helyi közösségek épített, kulturális és természeti örökségének bemutatását és megőrzését szolgáló tájházak és bemutató termek kialakítása" című (VP6-19.2.1.-20-9-17 számú) helyi felhívása.

 • A helyi felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 14.829.339 Ft.
 • A támogatott helyi támogatási kérelmek várható száma: 3 - 5 db
 • 3.4.1.1. Műszaki és szakmai elvárások fejezetben „Építési beruházás esetében a támogatási kérelem vonatkozásában a benyújtásra nyitva álló értékelési szakasz első napján hatályos, a Magyar Államkincstár honlapján közzétett ÉNGY alkalmazandó. Kifizetési kérelem vonatkozásában a kifizetési kérelem benyújtásakor érvényes ÉNGY referenciaárakat kell alkalmazni. Ha ezen ÉNGY nem tartalmazza az adott építési tételt, akkor a legutolsó olyan hatályos ÉNGY-t kell alkalmazni, amelyben az adott építési tétel szerepel"

Módosult a „Települési és térségi kapcsolati hálók megerősítését szolgáló, helyi értékeket középpontba állító ifjúsági táborok megrendezésének támogatása" című (VP6-19.2.1.-20-7-17 számú) helyi felhívása.

 • A helyi felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 3.110.181 Ft.
 • A támogatott helyi támogatási kérelmek várható száma: 4 - 7 db.
 • 3.4.1.1. Műszaki és szakmai elvárások fejezetben „Építési beruházás esetében a támogatási kérelem vonatkozásában a benyújtásra nyitva álló értékelési szakasz első napján hatályos, a Magyar Államkincstár honlapján közzétett ÉNGY alkalmazandó. Kifizetési kérelem vonatkozásában a kifizetési kérelem benyújtásakor érvényes ÉNGY referenciaárakat kell alkalmazni. Ha ezen ÉNGY nem tartalmazza az adott építési tételt, akkor a legutolsó olyan hatályos ÉNGY-t kell alkalmazni, amelyben az adott építési tétel szerepel"

Módosult a „Sport-és szabadidős célú kis sportpályák létrehozása és fejlesztése" című (VP6-19.2.1.-20-2-17 számú) helyi felhívása.

 • A helyi felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 29.125.807 Ft.
 • A támogatott helyi támogatási kérelmek várható száma: 5 - 7 db.
 • 3.4.1.1. Műszaki és szakmai elvárások fejezetben „Építési beruházás esetében a támogatási kérelem vonatkozásában a benyújtásra nyitva álló értékelési szakasz első napján hatályos, a Magyar Államkincstár honlapján közzétett ÉNGY alkalmazandó. Kifizetési kérelem vonatkozásában a kifizetési kérelem benyújtásakor érvényes ÉNGY referenciaárakat kell alkalmazni. Ha ezen ÉNGY nem tartalmazza az adott építési tételt, akkor a legutolsó olyan hatályos ÉNGY-t kell alkalmazni, amelyben az adott építési tétel szerepel"

Módosult a „Települési együttműködésen alapuló, helyi értékeket középpontba állító kiadványok elkészítésének támogatása, a térség marketing fejlesztése" című (VP6-19.2.1.-20-8-17 számú) helyi felhívása

 • A helyi felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 4.329.897 Ft.
 • A támogatott helyi támogatási kérelmek várható száma: 3 - 5 db.
 • 3.4.1.1. Műszaki és szakmai elvárások fejezetben „Építési beruházás esetében a támogatási kérelem vonatkozásában a benyújtásra nyitva álló értékelési szakasz első napján hatályos, a Magyar Államkincstár honlapján közzétett ÉNGY alkalmazandó. Kifizetési kérelem vonatkozásában a kifizetési kérelem benyújtásakor érvényes ÉNGY referenciaárakat kell alkalmazni. Ha ezen ÉNGY nem tartalmazza az adott építési tételt, akkor a legutolsó olyan hatályos ÉNGY-t kell alkalmazni, amelyben az adott építési tétel szerepel"

Módosult az „Élelmiszer alapanyagú helyi termékek, hagyományos kézműves- és népművészeti termékek előállításának, piacra jutásának támogatása" című (VP6-19.2.1.-20-4-17 számú) helyi felhívása.

 • A helyi felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 45.402.745 Ft.
 • A támogatott helyi támogatási kérelmek várható száma: 4 - 6 db.
 • 3.4.1.1. Műszaki és szakmai elvárások fejezetben „Építési beruházás esetében a támogatási kérelem vonatkozásában a benyújtásra nyitva álló értékelési szakasz első napján hatályos, a Magyar Államkincstár honlapján közzétett ÉNGY alkalmazandó. Kifizetési kérelem vonatkozásában a kifizetési kérelem benyújtásakor érvényes ÉNGY referenciaárakat kell alkalmazni. Ha ezen ÉNGY nem tartalmazza az adott építési tételt, akkor a legutolsó olyan hatályos ÉNGY-t kell alkalmazni, amelyben az adott építési tétel szerepel"

Módosult a „Települési és térségi kapcsolati hálók megerősítését szolgáló, helyi értékeket középpontba állító rendezvények, fesztiválok megrendezésének támogatása" című (VP6-19.2.1.-20-6-17 számú) helyi felhívása

 • A helyi felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 25.621.558 Ft.
 • A támogatott helyi támogatási kérelmek várható száma: 16 - 18 db.
 • 3.4.1.1. Műszaki és szakmai elvárások fejezetben „Építési beruházás esetében a támogatási kérelem vonatkozásában a benyújtásra nyitva álló értékelési szakasz első napján hatályos, a Magyar Államkincstár honlapján közzétett ÉNGY alkalmazandó. Kifizetési kérelem vonatkozásában a kifizetési kérelem benyújtásakor érvényes ÉNGY referenciaárakat kell alkalmazni. Ha ezen ÉNGY nem tartalmazza az adott építési tételt, akkor a legutolsó olyan hatályos ÉNGY-t kell alkalmazni, amelyben az adott építési tétel szerepel"

Tájékoztató a szálláshely-szolgáltatással kapcsolatos jogszabályváltozásokról

Tisztelt Szálláshely Üzemeltetők!

A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X.20.) Kormányrendeletben (továbbiakban: Korm. rendelet) 2019. június 28. napjától jelentős változások léptek életbe, melyek alapvetően befolyásolják a tevékenység jogszabályszerű gyakorlását.

Valamennyi szálláshelyet érintő változás, hogy a Korm. rendelet 5. § (3) bekezdése értelmében a szálláshely-szolgáltatás olyan szálláshelyen folytatható, amely rendelkezik szálláshelykezelő szoftverrel! A tevékenység megkezdésére vonatkozó bejelentéshez pedig mellékelni kell a szálláshelykezelő szoftver meglétét igazoló dokumentumot is.

Amennyiben a bejelentés nem felel meg a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény (Szolg. tv.) 22. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltaknak, a bejelentés tényéről szóló igazolás megküldésére és a Szolg. tv. 27. § (1) bekezdés szerinti nyilvántartásba vételre nem kerülhet sor.

Szálláshely-kezelő szoftver: a szálláshely-szolgáltató által kötelezően használt olyan informatikai program, mely a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ számára adatok továbbítására alkalmas.

A kisebb szálláshelyek segítése érdekében a Magyar Turisztikai Ügynökség ingyenesen biztosít az NTAK-ba történő digitális adatszolgáltatásra alkalmas szálláshelykezelő szoftvert a legfeljebb 8 szobával és 16 férőhellyel rendelkező szálláshelyek számára (https://info.ntak.hu/ingyenes-szoftver/).

Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ regisztráció, adatszolgáltatás

A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVII. törvény végrehajtásáról szóló 235/2019. (X. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban:KR.) 5. § (1) bekezdése alapján a szálláshely-szolgáltató a szálláshely-szolgáltatási tevékenység megkezdését követő legfeljebb 5 napon belül köteles a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ üzemeltetője által e célra működtetett elektronikus felületen (a továbbiakban: elektronikus felület) a regisztrációt elvégezni.

Azok a szállodák, amelyek a szálláshely-szolgáltatási tevékenységüket már bejelentették, továbbá működési engedéllyel rendelkeznek, kötelesek 2019. június 1-je és 2019. június 30-a között a regisztrációt teljesíteni. A napi és a havi adatszolgáltatást 2019. július 1-jétől kell teljesíteni, azzal, hogy az adatszolgáltatás első napja 2019. július 1-je, illetve első alkalommal 2019. július 1. napját követően kötelező a havi adatszolgáltatás teljesítése.

Azok a panziók, amelyek szálláshely-szolgáltatási tevékenységüket már bejelentették, továbbá működési engedéllyel rendelkeznek, kötelesek 2019. szeptember 1-je és 2019. szeptember 30-a között a regisztrációt teljesíteni. A napi és a havi adatszolgáltatást 2019. október 1-jétől kell teljesíteni, azzal, hogy az adatszolgáltatás első napja 2019. október 1-je, illetve első alkalommal 2019. október 1. napját követően kötelező a havi adatszolgáltatás teljesítése.

Azok a kempingek, üdülőházak, közösségi szálláshelyek és egyéb szálláshelyek, amelyek szálláshely-szolgáltatási tevékenységüket már bejelentették, továbbá működési engedéllyel rendelkeznek, kötelesek 2019. december 1-je és 2019. december 31-e között az e rendelet 5. §-a szerinti regisztrációt teljesíteni. A napi és a havi adatszolgáltatást 2020. január 1-jétől kell teljesíteni, azzal, hogy az adatszolgáltatás első napja 2020. január 1-je, illetve első alkalommal 2020. január 1. napját követően kötelező a havi adatszolgáltatás teljesítése.

A KR. 7. § (1) bekezdésének megfelelően a szálláshely-szolgáltató az elektronikus felületen történő regisztrációját követően, a szálláshelykezelő szoftver alkalmazásával, elektronikus formában biztosítja szálláshelyenként az adatszolgáltatás körébe tartozó adatok továbbítását.

A regisztrációval, adatszolgáltatással és a szálláshelykezelő szoftverrel kapcsolatos tudnivalók a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ honlapján érhetők el (https://info.ntak.hu/)

Fontos kiemelni, hogy az új jogszabályi rendelkezés szerint, az „egyéb szálláshely” a nem kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített épületben, de szálláshely-szolgáltatási céllal és nem magánszemély vagy nem egyéni vállalkozó által hasznosított, önálló rendeltetési egységet képező épületrész, ahol az egy szobában található ágyak külön-külön is hasznosításra kerülhetnek, illetve a szobák száma legfeljebb huszonöt, és az ágyak száma legfeljebb száz (Korm.rendelet 2. § 2. pontja).

Ezzel egyidejűleg hatályba lépett a „magánszálláshely” szálláshely típus, mely az a nem kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából, magánszemély vagy egyéni vállalkozó által hasznosítottlakás vagy üdülő, illetve azok egy lehatárolt részének és hozzátartozó területének hasznosítása, ahol a szobák száma legfeljebb nyolc, és az ágyak száma legfeljebb tizenhat (Korm.rendelet 2. § 6. pontja)

A Korm. rendelet adatszolgáltatási kötelezettségek mellett, 6 évente legalább egy alkalommal hatósági ellenőrzés lefolytatását írja elő a jegyzők számára szálláshely-szolgáltatóknál.

A Korm. rendelet 19. §-a szerint az alábbi határidőkre kell a jegyző részére benyújtani a dokumentumokat:

-Szállodáknak és panzióknak 2019. november 30. napjáig kell dokumentummal igazolniuk, hogy rendelkeznek szálláshelykezelő szoftverrel, továbbá nyilatkozniuk kell, hogy a Korm. rendeletben meghatározott bejelentési és üzemeltetési követelményeknek megfelelnek;

-Kemping / Üdülőháztelep / Közösségi szálláshely / Egyéb szálláshely típusú szálláshelyeknek 2019. november 30. napjáig kell dokumentummal igazolniuk, hogy rendelkeznek szálláshelykezelő szoftverrel, továbbá nyilatkozniuk kell, hogy a Korm. rendeletben meghatározott bejelentési és üzemeltetési követelményeknek megfelelnek;

Azon egyéb szálláshely-szolgáltatók, akik az új jogszabályi előírások szerint megfelelnek a magánszálláshelyre vonatkozó követelményeknek, 2021. december 31-ig kérelmezhetik, hogy a jegyző a szálláshely-szolgáltatási bejelentését magánszálláshely szolgáltatásra módosítsa. A kérelemmel egyidejűleg dokumentummal kell igazolniuk, hogy rendelkeznek szálláshelykezelő szoftverrel, továbbá nyilatkoznak, hogy a Korm. rendeletben meghatározott bejelentési és üzemeltetési követelményeknek megfelelnek.

Mezőkövesdi Közös Önkormányzati hivatal

Dr. Jakab Orsolya jegyző