VP6-19.2.1.-20-5-17 számú helyi felhívás módosulása

Módosult a Dél-Borsodi LEADER Egyesület, VP6-19.2.1.-20-5-17 számú helyi felhívása
Felhívás címe: Új falusi- és egyéb szálláshelyek kialakítása, meglévő falusi- és egyéb szálláshelyek szolgáltatásbővítése, minőségi fejlesztését célzó beruházások és egyéb turisztikai szolgáltatásfejlesztések támogatása

A módosítás az alábbi pontot érint:
1.2. A rendelkezésre álló forrás
A helyi felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 130.354.110 Ft.
Jelen felhívás forrását az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. A támogatott helyi támogatási kérelmek várható száma: 16 - 18 db.

VP6-19.2.1.-20-6-17 számú helyi felhívás módosulása

Módosult a Dél-Borsodi LEADER Egyesület, VP6-19.2.1.-20-6-17 számú helyi felhívása
Felhívás címe: Települési és térségi kapcsolati hálók megerősítését szolgáló, helyi értékeket középpontba állító rendezvények, fesztiválok megrendezésének támogatása

A módosítás az alábbi pontot érinti:
1.2. A rendelkezésre álló forrás
A helyi felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 37.645.890 Ft.
Jelen felhívás forrását az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. A támogatott helyi támogatási kérelmek várható száma: 16 - 18 db.