Adventi látogatás Faragó Zoltán népi fafaragónál

Szorgos munkával telt a 2010-es év Faragó Zoltán, Mezőkeresztesen élő népi fafaragó számára. A 64. életévében járó alkotót Balaton utcai otthonában kerestük fel, ahol az elmúlt hónapok „gazdag termését" tárta elénk elsőként. Különböző méretű figurális szobrok idézik egy letűnt kor emlékét: a borosgazda, a pipás, a botos, és a vásárból teknővel hazafelé tartó pásztor alakja. Akad köztük kivétel is: egyik nagyobb méretű faragvány formavilága a többitől eltérően némiképp modernebb felfogást tükröz.
Faragó saját tapasztalásaira alapozva, önképzéssel sajátította el a fafaragás tudományát. Munkáit őszinte, tiszta, bátran vállalt hangvétel jellemzi. „A fa, mint anyag, s mint az élő természet része mindig is közel állt hozzám. A faragás mára az életem szerves részévé vált. Sokszor szó szerint az éltetett, hogy magamnak tetsző dolgokat készíthettem fából" - mesél vendéglátónk a tárgyalkotás motivációjáról. Visszatérő témaválasztásait így indokolja: „Gyermekkoromban elnéztem a régi parasztembereket, s az volt az érzésem, hogy együtt élnek, lélegeznek a természettel, részesei annak. E régi, egyszerű emberek arcait igyekszek visszahozni a múltból műveim segítségével."
A mester portája önmagában is kuriózum értékű látványosságként szolgál: a külvilág számára értéktelenné vált tárgyak kelnek itt új életre, különleges sziklakertek, szabadtéri installációk alkotóelemeiként. Faragó Zoltán jó házigazdaként, örömmel kalauzolt minket varázslatos birodalmában.

Farag1n Farag3k Farag2kMN

Megújuló középületek, közterületek a Tiszaújvárosi kistérségben

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) falumegújításra biztosított pályázati lehetőségének felhasználásával több önkormányzati fejlesztés is megvalósult már a Tiszaújvárosi kistérségben. A sajóörösi Szent Imre tér és a hejőkürti többfunkciós szabadidőpark ünnepélyes átadása fémjelezte az uniós vidékfejlesztési program első kézzelfogható eredményeit. Az ÚMVP támogatásából gyarapodó települések táborához nemrég Hejőpapi is csatlakozott. Az uniós fejlesztési források lehívásában kiemelkedően eredményes önkormányzat számos, a településen élők életkörülményeit, komfortérzetét nagymértékben javító, mintaértékű projektet valósított már meg eddig is Hejőpapin. Ebbe a sorba illeszkedik az a 24 millió forint nettó összköltségű, ÚMVP-s forrásból támogatott fejlesztés, amelynek keretében megtörtént a hejőpapi polgármesteri hivatal épületének külső felújítása, az épület előtti közterületen parkolóhelyek kerültek kialakításra és öt fedett buszváró is létesült a településen áthaladó főútvonal mentén.

Hejőpapi Polgármesteri Hivatal

Finiséhez érkezett a hejőszalontai művelődési ház felújítása is. A beruházás nettó összköltsége 19 millió Ft, amelyhez az ezzel egyenértékű támogatást a vidékfejlesztési program pályázatán nyerte el az önkormányzat.


Fekete Tamás
Dél-borsodi LEADER Egyesület

Újabb fejlesztés Tiszatarjánban

TiszatarjánAlig fejeződött be a Micimackó Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde építése Tiszatarjánban, máris újabb beruházás indult a községben.
November elején a Tiszatarjáni Orvosi Rendelő bővítése és akadálymentesítés munkálatai kezdődtek el. Tiszatarján Község Önkormányzata az Új Magyarország Fejlesztési Terv Észak Magyarországi Operatív Program 4.1.1/A-2008-0085 támogatási rendszeréhez Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése című pályázati csomagba a „Tiszatarján Háziorvosi és Gyermekorvosi rendelő átépítése és korszerűsítése a betegellátás feltételeinek javítása érdekében" című pályázatot nyújtott be 2008-ban. A közbeszerzést 2010-ben folytatták le.
Az elnyert támogatás összege: 50.214.614 Ft.
Az alapkőletétel alkalmából köszöntötte Bögre Lajosné polgármester és Hajdú Éva jegyző a meghívott vendégeket 2010. november 17-én. Az alapkövet Dr. Raisz Csaba háziorvos és az ÁNTSZ Tiszaújvárosi Kistérségi Intézet egyik munkatársa, Dr. Szabó Éva helyezte le.

A fejlesztésnek köszönhetően a felnőtt orvosi rendelési egység új épületszárnyban kerül elhelyezésre. A gyermekorvosi rendelőegység két részből fog állni: egy egészséges gyermekrendelő részből és egy beteg gyermekrendelő részből. Az épület méretének és funkciójának megfelelő kiépítésű komplex akadálymentesítést kap. Elhelyezésre kerül mozgássérült WC, mozgássérült parkoló, rámpák, kapaszkodó korlátok kihelyezése, vakvezető burkolati csíkok kiépítése, információs táblákon braille írás alkalmazása.
Ez a fejlesztés lehetőséget teremt ahhoz, hogy jövő tavasztól magas színvonalú és hozzáférhető orvosi szolgáltatáshoz juthasson az itt élő lakosság.

Tiszatarján Tiszatarján

Településfejlesztés ÚMVP támogatással Mezőkeresztesen

Mezőkeresztes Nagyközség Önkormányzata 2009 januárjában nyújtott be pályázatot az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Falumegújítás- és fejlesztés jogcímére. Az idő közben városi rangot szerző dél-borsodi településen a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően a közelmúltban vette kezdetét a beruházás megvalósítása. A több helyszínt érintő fejlesztés elsősorban a településkép esztétikusabbá tételét szolgálja, emellett két játszótér kialakítását is magában foglalja. Az elnyert, közel 25 millió forintos uniós támogatással megújul a Posta előtti Emlékpark és az azzal szemközti közpark, a Népkertben új sétaút épül, és a város számos pontján információs- és útbaigazító táblák, új köztéri padok, hulladékgyűjtők, virágládák ke-rülnek kihelyezésre.

Játszótér a Kazinczy utcában
Játszótér a Kazinczy utcában

Emlékpark
Emlékpark
Játszótér a Liliom utcában
Játszótér a Liliom utcában