EMVA támogatásban részesült ügyfelek adatszolgáltatási kötelezettsége

Az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból támogatott ügyfél monitoring adatszolgáltatási kötelezettségének az alábbi rendszerességgel köteles eleget tenni:

a) ha a támogatási határozat jogerőre emelkedésére vagy a szerződés megkötésére 2009-ben került sor, akkor 2010. február 15. és március 16. között az általános gazdálkodási bázisadatokra, illetve a művelet megvalósításának végére a támogatással elérni kívánt eredmények adataira is,

b) a művelet megvalósításának időszakában 2010. évben február 15. és március 16. között a művelet megvalósításának hatására, annak egyes fázisaiban elért eredményeire, illetve azok változására vonatkozó éves adatokra,

c) ha a művelet befejezését követően az utolsó kifizetési határozat meghozatalára 2009-ben került sor, 2010. február 15. és március 16. között a művelet keretében igénybe vett támogatásnak köszönhetően ténylegesen elért eredményekre vonatkozó záró adatokra, és

d) a jogszabályban előírt fenntartási kötelezettség illetve működtetési kötelezettség ideje alatt 2010. évben február 15. és március 16. között a fenntartási adatokra.

Forrás: 20/2010. (II.12.) MVH Közlemény

III. tengelyes támogatások kifizetés-igényléséhez kapcsolódó dokumentumok


Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az egyes III. tengelyes jogcímek nyertes pályázói számára nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről az alábbi Közlemények rendelkeznek:

Falumegújítás és fejlesztés
4/2010 (I.07) MVH Közlemény
http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk42010

Mikrovállalkozások fejlesztése
5/2010 (I.07) MVH Közlemény
http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk52010

Turisztikai tevékenységek ösztönzése
6/2010 (I.07) MVH Közlemény
http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk62010

Vidéki örökség megőrzése
7/2010 (I.07) MVH Közlemény
LINK

ÚMVP IV. tengely pályázatainak hiánypótlása

2010. január 29-től megkezdődik a IV. tengelyes (LEADER) pályázatok hiánypótló leveleinek kipostázása az ügyfelek részére. A hiánypótlások tartalmával kapcsolatban felmerülő kérdéseikkel munkaidőben keressék a Dél-borsodi LEADER Egyesület munkaszervezetét (3450 Mezőcsát, Hősök tere 24.), telefonon Murányi Norbertet (06-20/279-1116) és Fekete Tamást (06-20/277-9121).

ÚMVP III. tengely első fordulójának végeredménye

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program vidéki életminőség javítását célzó négy jogcímére (Falumegújítás, Vidéki örökség megőrzése, Mikrovállalkozások fejlesztése, Turisztikai tevékenységek ösztönzése) 2009. január 12-ig benyújtott 57 db támogatási kérelem közül 42-vel kapcsolatban született támogató határozat, mely alapján összesen 751 millió Ft támogatást ítéltek oda az eredményesen pályázó ügyfelek részére. A nyertes pályázók és az elnyert támogatások összegének jogcímenkénti listáját a mellékelt táblázat tartalmazza.
Melléklet 1. kör
További eredmények