III. tengelyes támogatások kifizetés-igényléséhez kapcsolódó dokumentumok


Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az egyes III. tengelyes jogcímek nyertes pályázói számára nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről az alábbi Közlemények rendelkeznek:

Falumegújítás és fejlesztés
4/2010 (I.07) MVH Közlemény
http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk42010

Mikrovállalkozások fejlesztése
5/2010 (I.07) MVH Közlemény
http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk52010

Turisztikai tevékenységek ösztönzése
6/2010 (I.07) MVH Közlemény
http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk62010

Vidéki örökség megőrzése
7/2010 (I.07) MVH Közlemény
LINK

ÚMVP III. tengely első fordulójának végeredménye

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program vidéki életminőség javítását célzó négy jogcímére (Falumegújítás, Vidéki örökség megőrzése, Mikrovállalkozások fejlesztése, Turisztikai tevékenységek ösztönzése) 2009. január 12-ig benyújtott 57 db támogatási kérelem közül 42-vel kapcsolatban született támogató határozat, mely alapján összesen 751 millió Ft támogatást ítéltek oda az eredményesen pályázó ügyfelek részére. A nyertes pályázók és az elnyert támogatások összegének jogcímenkénti listáját a mellékelt táblázat tartalmazza.
Melléklet 1. kör
További eredmények

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. tengelyének pályázati egységcsomagjai

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal honlapján közzétette az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. tengelyének négy jogcímére benyújtható támogatási kérelmek formanyomtatványait, dokumentumait, melyek az alábbi linkekről tölthetőek le.

 
 
 
 

Tájékoztatók ÚMVP pályázatokról

Tájékoztató az ÚMVP LEADER pályázatokról

IV. tengelyes pályázatok beadási időszaka: 2009. október 1. - november 16.
DBLE tervezési területén meghirdetett célterületek száma: 10 db
Beérkezett pályázatok száma: 61 db

• Legnépszerűbb célterületek: Kulturális- sport és gasztronómiai rendezvények támogatása (31 db); Helyi közbiztonság erősítése (12 db); Térségi telekommunikáció kialakítása (11 db)
• Egy célterület esetében sem mutatkozik túligénylés. A Helyi közbiztonság erősítése célterület esetében közelíti meg leginkább az igényelt támogatások összege a rendelkezésre álló keret nagyságát.
• 3 célterületre nem érkezett be pályázat: Elhagyott és kóbor állatok elhelyezésének támogatása; Társadalmi tőke erősítése; Helyi kézműves és népművészeti termékek előállításának és piacra jutásának támogatása.
• Az előzetesen vártnál jóval csekélyebb volt a pályázati aktivitás a vállalkozás alapú fejlesztések terén. Mindössze 1 db pályázat került benyújtásra a Helyi és házi feldolgozású élelmiszer alapanyagú termékek előállításának és piacra jutásának támogatása célterületre.

ÚMVP LEADER pályázatok összegzése

Tájékoztató az ÚMVP III. tengelyes pályázatok eredményéről (1.kör)

III. tengelyes pályázatok 1. beadási időszaka: 2008. októberber 16. -2009 január 12.
Beérkezett pályázatok száma összesen: 57 db
Támogatásra jogosult pályázatok száma jogcímenként:
• Falumegújítás: 13 db
• Vidéki Örökség: 8 db
• Mikrovállalkozás: 8 db
• Turisztika: 13 db


A 42 db nyertes pályázó a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivataltól a támogatási határozatokat megkapta. A megvalósítások elkezdődtek, az első kifizetési kérelmet 2010 február 1-ig lehet benyújtani az MVH-hoz.

Tájékoztató a III. tengelyes pályázatokról (2. kör)
III. tengelyes pályázatok 2. beadási időszaka: 2009. november 16. - december 21.

Tájékoztató a III. tengelyes pályázatokról (1.-2. kör)

Újra megnyíló ÚMVP III. tengelyes vidékfejlesztési források

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) III. tengelyének négy jogcímére 2009. november 20. és 2009. december 20. között lehet támogatási kérelmeket benyújtani. Falumegújítás, Mikrovállalkozások fejlesztése és Turisztikai tevékenységek ösztönzése jogcímek esetében 100 ezer eurónak, Vidéki örökség megőrzése jogcím esetében 40000 eurónak megfelelő forintösszeg a maximálisan igényelhető támogatás. A támogatási kérelmek értékelésénél a Dél-borsodi LEADER Egyesület tervezési területén alkalmazott szempontokat az alábbi táblázatok tartalmazzák.

Falumegújítás
Mikrovállalkozások
Turisztika
Vidékörökség