Tájékoztatók ÚMVP pályázatokról

Tájékoztató az ÚMVP LEADER pályázatokról

IV. tengelyes pályázatok beadási időszaka: 2009. október 1. - november 16.
DBLE tervezési területén meghirdetett célterületek száma: 10 db
Beérkezett pályázatok száma: 61 db

• Legnépszerűbb célterületek: Kulturális- sport és gasztronómiai rendezvények támogatása (31 db); Helyi közbiztonság erősítése (12 db); Térségi telekommunikáció kialakítása (11 db)
• Egy célterület esetében sem mutatkozik túligénylés. A Helyi közbiztonság erősítése célterület esetében közelíti meg leginkább az igényelt támogatások összege a rendelkezésre álló keret nagyságát.
• 3 célterületre nem érkezett be pályázat: Elhagyott és kóbor állatok elhelyezésének támogatása; Társadalmi tőke erősítése; Helyi kézműves és népművészeti termékek előállításának és piacra jutásának támogatása.
• Az előzetesen vártnál jóval csekélyebb volt a pályázati aktivitás a vállalkozás alapú fejlesztések terén. Mindössze 1 db pályázat került benyújtásra a Helyi és házi feldolgozású élelmiszer alapanyagú termékek előállításának és piacra jutásának támogatása célterületre.

ÚMVP LEADER pályázatok összegzése

Tájékoztató az ÚMVP III. tengelyes pályázatok eredményéről (1.kör)

III. tengelyes pályázatok 1. beadási időszaka: 2008. októberber 16. -2009 január 12.
Beérkezett pályázatok száma összesen: 57 db
Támogatásra jogosult pályázatok száma jogcímenként:
• Falumegújítás: 13 db
• Vidéki Örökség: 8 db
• Mikrovállalkozás: 8 db
• Turisztika: 13 db


A 42 db nyertes pályázó a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivataltól a támogatási határozatokat megkapta. A megvalósítások elkezdődtek, az első kifizetési kérelmet 2010 február 1-ig lehet benyújtani az MVH-hoz.

Tájékoztató a III. tengelyes pályázatokról (2. kör)
III. tengelyes pályázatok 2. beadási időszaka: 2009. november 16. - december 21.

Tájékoztató a III. tengelyes pályázatokról (1.-2. kör)

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. tengelyének pályázati egységcsomagjai

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal honlapján közzétette az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. tengelyének négy jogcímére benyújtható támogatási kérelmek formanyomtatványait, dokumentumait, melyek az alábbi linkekről tölthetőek le.

 
 
 
 

Újra megnyíló ÚMVP III. tengelyes vidékfejlesztési források

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) III. tengelyének négy jogcímére 2009. november 20. és 2009. december 20. között lehet támogatási kérelmeket benyújtani. Falumegújítás, Mikrovállalkozások fejlesztése és Turisztikai tevékenységek ösztönzése jogcímek esetében 100 ezer eurónak, Vidéki örökség megőrzése jogcím esetében 40000 eurónak megfelelő forintösszeg a maximálisan igényelhető támogatás. A támogatási kérelmek értékelésénél a Dél-borsodi LEADER Egyesület tervezési területén alkalmazott szempontokat az alábbi táblázatok tartalmazzák.

Falumegújítás
Mikrovállalkozások
Turisztika
Vidékörökség

M E G H Í V Ó

Tisztelettel értesítem, hogy 2009. október 12-én (hétfőn) 17.30-tól a és a Dél-borsodi LEADER Egyesület (DBLE) és a Mezőcsáti Helyi Vidékfejlesztési Iroda (HVI) szervezésében vidékfejlesztési fórumra kerül sor.

A tájékoztató helye:
ÁMK Kiss József Közösségi Ház és Könyvtár, Mezőcsát Szent István út 21.

Napirendi pontok:

1) Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) IV. tengelyes (LEADER) pályázati lehetőségeinek ismertetése a mellékletben felsorolt célterületek részletes bemutatásával.
Előadó: Balázs János, munkaszervezet vezető, Dél-borsodi LEADER Egyesület

2) Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) I-II. tengelyes pályázati lehetőségeinek ismertetése.
Előadó: Kovács Zoltán, HVI Irodavezető

3) Kérdések és válaszok.

A téma fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítunk!

Mezőcsát, 2009. október 6.

Kovács Zoltán s.k.
 irodavezető
Helyi Vidékfejlesztési Iroda

Balázs János s.k.
munkaszervezet vezető
Dél-borsodi LEADER Egyesület

Az ÚMVP IV. (LEADER) tengely pályázható célterületei

1. Elhagyott és kóbor állatok elhelyezésének támogatása
2. Helyi közbiztonság erősítése
3. Akciócsoporton belüli partnerség fejlesztése
4. Kulturális, sport- és gasztronómiai rendezvények szervezésének támogatása
5. Térségi telekommunikáció kialakítása és hasznosítása
6. Határon átnyúló és szomszéd közösségek közötti együttműködés és kapcsolatok erősítése
7. Helyi, megújuló energiaforrásokra épülő fejlesztések támogatása
8. Társadalmi tőke erősítése
9. Helyi és házi feldolgozású élelmiszer alapanyagú termékek előállításának és piacra jutásának támogatása
10. Helyi kézműves és népművészeti termékek előállításának és piacra jutásának támogatása