Közszféra Fórum Tiszaújvárosban

A Tiszaújvárosi Helyi Vidékfejlesztési Iroda vezetője az ÚMVP III. tengelyének pályázati lehetőségeiről tartott tájékoztatót 2008. október 09-én a Tiszaújvárosi Kistérség 15 LEADER jogosult települését irányító polgármesternek. Az ülésre meghívást kaptak a települések a jegyzői is.

k1

Az előadások a falumegújítás négy célterületén túl, a kitértek a turizmusra és a vidéki örökség megőrzésének témájára, illetve a kérelmek benyújtási és a bírálati szempontokra is. A polgármesterek visszajelzéseit alapul véve a kérelmek többsége a játszótér felújítás, valamint a kisléptékű infrastruktúrafejlesztés területére fog koncentrálódni a 2008. november 30-ig tartó első kérelmezési időszakban.

Bővebben ...

Pályázat - prezentációk

Ügyfél-regisztráció!

A falumegújítás, vidéki örökség megőrzése, mikro-vállalkozások fejlesztése és turisztikai tevékenységek ösztönzése intézkedésekre CSAK MVH ügyfél-regisztrációs szám birtokában lehet pályázni! A regisztrációs szám díjmentesen igényelhető a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) miskolci kirendeltségén (3500 Miskolc, Mindszent tér 1. ITC Központ). Az igényléshez a www.mvh.gov.hu honlapról, a „Letölthető dokumentumok" menüből elérhető G001 elnevezésű formanyomtatványt kell kitölteni és személyesen vagy postai úton eljuttatni a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz.

Falumegújítás és Falufejlesztés

Mikrovállalkozások

Turisztikai tevékenységek ösztönzése

Vidéki örökség megőrzése


IGAZI CSAPATMUNKA VOLT!

A Magyar Vidék Napján 2008. szeptember 26-án a Dél-borsodi Akciócsoportot LEADER Akciócsoporttá avatta Gyurcsány Ferenc miniszterelnök. Az egy éves munka lezárása történt meg ezzel az elismeréssel és nyílik meg a lehetőség a mintegy 2 milliárd forint lehívására a közszféra, a vállalkozók és a civilek által.

1

Bővebben ...

IKSZT pályázati kiírás módosítás

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 46/2008. (VIII. 11.) közleménye

Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér Cím elnyerésére kiírt pályázati felhíváshoz

A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (továbbiakban: FVM) 1698/2005/EK rendelet 56. cikke alapján, az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (továbbiakban: ÚMVP) III. tengelyes vidékfejlesztési intézkedésének keretében, a gazdaság és vidéki lakosság számára nyújtott alapszolgáltatásokhoz kapcsolódóan az Irányító Hatóság 2008. 07. 18-án pályázatot hirdetett az "Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér (továbbiakban: IKSZT) Cím" elnyerésére. A pályázati eljárás valamint a beruházások lebonyolítása érdekében a pályázati felhívást az IH az alábbiak szerint módosítja:

  • "Amennyiben a pályázó szervezet több településre is ki kívánja terjeszteni az IKSZT szolgáltatásait, úgy valamennyi településsel együttműködési megállapodást kell kötnie. Egy település egy szolgáltatás vonatkozásában csak egy együttműködés keretében megvalósuló beruházás esetében lehet együttműködő partner."
  • 8.1. A pályázat beadásának határideje:
    A pályázat benyújtásának határideje 2008. szeptember 30. és azt követően a program befejezéséig folyamatos.Forrás: FVM - Agrár-vidékfejlesztési Főosztály

2008.08.11. 15:49

HVI Tiszaújváros