Nyugdíjas Klub és park felújítása

Kivitelezés éve: 2012
Megítélt támogatás összege: 24.966.423 Ft
Projekt rövid leírása:
Az EMVA támogatással megvalósult projekt két részből, a Nyugdíjas Klub épületének külső felújításából és az épület szomszédságában található park rendezéséből állt. A kivitelezés során az épület homlokzati felújításaként kicserélték a külső nyílászárókat, a falakat kőzetgyapotból készült hőszigetelő lemezvakolattal látták el, valamint lecserélték a tetőfedést és a lécezést. Új ereszdeszkázat, eresz- és lefolyócsatorna is készült. Az épület körüli járdát felújították, a hiányzó részeken pótolták. Az épület melletti park rendezésének célja az volt, hogy kialakuljon egy olyan esztétikus környezet a településközpontban, amely alkalmas községi rendezvények, ünnepségek kulturált lebonyolítására. A gyakoribb közlekedési útvonalak mentén egybefüggő burkolt felületet alakítottak ki, a ritkábban járt területeken gyep sávokat létesítettek a burkolat között. Eltérő színű és típusú burkolattal emelték ki a téren álló emlékművek környezetét és a hozzájuk vezető gyalogsávokat. Két emlékmű közötti sávban szökőkutat létesítettek, mellé padokat helyeztek ki. További padok kerültek elhelyezésre a park déli oldalán kialakított virágágyak mellett. Az emlékművek kiemelése céljából a hozzájuk vezető sávok szélére virágládákat telepítettek. A közpark északkeleti sarkában digitális órát állítottak fel. A tér megvilágításáról négy darab kandeláber gondoskodik.

img1 img2 img3
img4 img5 img6
img7 img8 img9