Megjelent a Kertészet korszerűsítése – gombaházak - hűtőházak létrehozására, meglévő gombaházak - hűtőházak korszerűsítését támogató felhívás (VP2-4.1.3.4-16)

A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Kertészet korszerűsítése – gombaházak - hűtőházak létrehozására, meglévő gombaházak - hűtőházak korszerűsítése" című (VP2-4.1.3.4-16 kódszámú) felhívás.
A támogatási kérelmek benyújtására 2016. március 1. napjától 2018. február. 28. napjáig van lehetőség.
A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 22 milliárd forint.
Bővebb információ: https://www.palyazat.gov.hu/node/57521

Megjelent a Kertészet korszerűsítése- üveg- és fóliaházak létesítése, energiahatékonyságának növelése geotermikus energia felhasználásának lehetőségével című felhívás (VP-2-4.1.3.1.-16)

A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Kertészet korszerűsítése- üveg- és fóliaházak létesítése, energiahatékonyságának növelése geotermikus energia felhasználásának lehetőségével" című (VP-2-4.1.3.1.-16 kódszámú) felhívás.
A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg, azaz 22,5 milliárd forint, egy összegben kerül megnyitásra.
A támogatási kérelmek benyújtására 2016. március 7. napjától 2018. március 6. napjáig van lehetőség.
Bővebb információ: https://www.palyazat.gov.hu/node/57525

Megjelent a Vidékfejlesztési Program 2016. évi pályázati menetrendje

Megjelent a Kormány 1012/2016. (I.20.) Korm. határozata, mely tartalmazza a Vidékfejlesztési Program 2016. évre vonatkozó pályázati menetrendjét. A határozat 1. sz. mellékletében felhívásonként közzétételre kerültek a felhívások keretösszegei, a felhívások meghirdetésének módja, a felhívás meghirdetésének tervezett ideje.
Az alábbi pdf fájlok tartalmazzák a Kormány határozat 1.sz. mellékletét, valamint összesítve a január és február hónapra vonatkozó felhívásokat.

pdfVidékfejlesztési program fejlesztési kerete

pdfVidékfejlesztési Program várható felhívásai 2016

Megjelent a mezőgazdasági kisüzemek fejlesztését támogató felhívás (VP2-6.3.1-16)

A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése" című (VP2-6.3.1-16 kódszámú) pályázati kiírás.
A pályázat célja a mezőgazdasági kisüzemek fejlesztését célzó tevékenységek támogatása. A támogatás különösen az adottságaik és ambícióik alapján fejlődőképes kisméretű mezőgazdasági termelők jövedelemszerzését és stabilitását segíti elő.
A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 14 milliárd forint.
Jelen Felhívásra azok a – a 2004. évi XXXIV. törvény alapján – legfeljebb mikro- vagy kisvállalkozásnak minősülő mezőgazdasági termelők nyújthatnak be támogatási kérelmet, akik vagy amelyek a pályázat benyújtásának időpontjában főállású őstermelőnek vagy mikrovállalkozásnak, illetve mezőgazdasági termelőnek minősülő főállású egyéni vállalkozónak vagy szociális szövetkezetnek számítanak.
A pályázatok benyújtására 2016.03.21-től - 2018. 03. 20-ig van lehetőség.
Bővebb információ: https://www.palyazat.gov.hu/node/57529

Megjelent a VP-3-4.2.1-15 – Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban pályázati felhívás

A Felhívás célja, hogy lehetőséget biztosítson a gazdálkodók számára olyan fejlesztések végrehajtására, amelyek hozzásegítik őket tevékenységük gazdaságos folytatásához, továbbá a saját, illetve az alkalmazotti foglalkoztatás fenntartásához. A Felhívás további célja az ágazati szereplők versenyképességének javítása a legkorszerűbb, innovatív technológiák megvalósításával. Különös hangsúlyt kapnak a magasabb minőségű, speciális igényeket kielégítő termékek előállítására irányuló, valamint az erőforrás-hatékonyságot elősegítő beruházások.

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg fókuszterületi megosztás szerint 151 milliárd forint.

A Vidékfejlesztési Program keretében 2015. december 28-án megjelent felhívással a kormány az élelmiszeripar ágazati innováció ösztönzését, ezáltal az elavult technológiai módszerek fejlesztését, s ezen intézkedések mentén új munkahelyek teremtését tűzte ki célul. A célok elérése érdekében mezőgazdasági termelők, valamint mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozások nyújthatnak be pályázatot akár egyénileg, akár kollektív beruházás keretében. A most megjelent felhívás keretében igényelhető, vissza nem térítendő támogatás összege egyéni beruházás esetén maximum 500 millió forint, kollektív beruházás esetén maximum 1,5 milliárd forint. A támogatás intenzitása egyes régiónként eltérő, legfeljebb 50 százalék.

A támogatási kérelem benyújtására 2016. február 15-től 2018. február 15-ig van lehetőség.

Bővebben: https://www.palyazat.gov.hu/node/57211