DBLE Hírlevél - 2017.08.30.

 - - -
  logotemp

Hírlevél

DÉL-BORSDOI LEADER EGYESÜLET

3450 Mezőcsát, Hősök tere 24.
E-mail:mezocsat@dble.hu

 
  dblehlogo  
 

 

HÍRLEVÉL 2017. augusztus 30.

Módosult az Együttműködések támogatása a REL és a helyi piacok kialakításáért, fejlesztéséért és promóciójáért című felhívás

 

Módosultak a felhívás 3.1.2.2. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek, az 5.5. Az elszámolható költségek köre, valamint az 5.7 Az elszámolható költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó elvárások című fejezetei az alábbiak szerint:

A „Védjegy és minőségrendszer” kidolgozása- 25%-os maximálisan elszámolható mértékkel – külön költségtételként került kiemelésre, továbbá a „Saját teljesítés” költségtételre eső maximális elszámolhatóság mértéke 5%-ról 15%-ra emelkedett.

Forrás: https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-az-egyttmkdsek-tmogatsa-a-rel-s-a-helyi-piacok-kialaktsrt-fejlesztsrt-s-promcijrt-cm-felhvs-1

 


 

Módosult a Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása című (VP6-6.4.1.-16 kódszámú) felhívás

 

A felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik:

  1. A felhívás 3.6.1 A projekt területi korlátozása című pontjában pontosításra került a mellékletekre való hivatkozás
  2. Törlésre került a felhívás 5.6 Az elszámolhatóság további feltételei című fejezetének 16. számú pontja.
  3. Törlésre került a felhívás 6.1. A támogatási kérelem elkészítése során csatolandó mellékletek listája című pontjában a kapcsolt vállalkozások vizsgálatára vonatkozó leírás.

A felhívás mellékleteinek módosulásai az alábbi szerint alakultak:

A felhívás 8. számú melléklete A mezőgazdasági tevékenységből származó nettó árbevétel kiszámítása az alábbi esetekben változott: teljes lezárt üzleti év helyett lezárt üzleti év szerepel a felhívásban foglaltaknak megfelelően.

Forrás: https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-nem-mezgazdasgi-tevkenysgek-beindtsra-s-fejlesztsre-irnyul-beruhzsok-tmogatsa-cm-vp6-641-16-kdszm-felhvs

 Pályázat Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatására

 

A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen pályázatot hirdet a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet II. 12. pont szerinti Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatására. A pályázat célja a kis lélekszámú településeken a kötelező feladatok ellátásának biztosítása és a feladatellátáshoz kapcsolódó infrastruktúra karbantartása, felújítása, fejlesztése.

A pályázat a 2016. január 1-jén fennálló lakosságszám szerint a 2000 fő alatti és a 12 000 forint egy lakosra jutó adóerő-képességet meg nem haladó települési önkormányzatok fejlesztési céljainak megvalósítását hivatott szolgálni.

A pályázatokat elektronikusan 2017. szeptember 7. 16 óráig az ebr42 önkormányzati információs rendszeren keresztül kell lezárni, a papír alapon történő benyújtás határideje 2017. szeptember 8.

Pályázati alcélok:

Az önkormányzat (a továbbiakban: Pályázó) támogatást igényelhet

a) a település belterületén út, híd vagy járda építésére, felújítására, karbantartására,

b) vízrendezési és csapadékelvezetési rendszer kiépítésére, felújítására,

c) köztemető felújítására, ravatalozó építésére illetve felújítására, temetőközlekedési utak építésére, felújítására,

d) olyan épület felújítására, fejlesztésére, illetve energetikai korszerűsítésére és szükség esetén megvásárlására, amely

da) igazgatási tevékenységet,

db) óvodai nevelést,

dc) kulturális tevékenységet vagy

dd) szociális vagy egészségügyi vagy gyermekvédelmi feladatellátást szolgál, vagy a jövőben fog szolgálni,

e) településrendezési tervek készítésére.

További részletek és pályázati dokumentáció az alábbi oldalon érhető el: http://www.kormany.hu/download/c/05/21000/P%C3%A1ly%C3%A1zati%20Ki%C3%ADr%C3%A1s_k%C3%B6zz%C3%A9t%C3%A9tel.pdf#!DocumentBrowse

Forrás: www.kormany.hu

 


 

Szeptembertől lehet pályázatot benyújtani gázkonvektorok cseréjére

 

1,5 milliárd forint összegű támogatás érhető el az Otthon Melege Program keretében gázkonvektorok cseréjéhez.

A hazai lakóingatlanokban közel 3 millió korszerűtlen gázkonvektor működik. Mielőbbi cseréjük elősegítése érdekében a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 80 százalékos támogatási intenzitás mellett maximum 500 ezer forint vissza nem térítendő támogatást biztosít.

A gázkonvektorok cseréjéhez 2017. szeptember 21-én 8 órától a rendelkezésre álló 1,5 milliárd forint összegű forrás kimerüléséig, elektronikus úton, a pályázati portálon keresztül igényelhetnek támogatást az ügyfélkapus regisztrációval rendelkező magánszemélyek.

A Pályázati Felhívás, a Pályázati Útmutató és annak mellékletei 2017. augusztus 21-étől érhetőek el a konvektor2017.nfsi.hu pályázati portálon. A pályázattal kapcsolatos kérdésekben az NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Kft. (NFSI) ügyfélszolgálata ad bővebb tájékoztatást.

Forrás: https://konvektor2017.nfsi.hu/

 


Cégkapu-regisztráció

 

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény alapján 2018. január 1-ét követően a civil társaságok kivételével valamennyi civil szervezet elektronikus ügyintézésre lesz kötelezve.

2017. augusztus 30-ig minden gazdálkodó szervezetnek kötelező a Cégkapun történő regisztráció.

A Cégkapu regisztrációs felülete és részletesebb információk az alábbi linken találhatóak:

https://tarhely.gov.hu/ckp-regisztracio/kaulogin.html

 


 

TeSzedd! - Önkéntesen a tiszta Magyarországért

        

Idén immár hetedik alkalommal valósul meg hazánk legnagyobb önkéntes szemétgyűjtési akciója. 2017. szeptember 5-én éjfélig várják a jelentkező önkénteseket vagy koordinátorokat, hogy szerte az országban közösen megtisztítsák a szűkebb-tágabb környezetünket. A szemétszedésre 2017. szeptember 15, 16,17-én kerül sor.

Jelentkezés és további részletek az alábbi oldalon találhatóak:

http://szelektalok.hu/teszedd/


 

X. Helyi Termék Fesztivál

2017. szeptember 2. Mezőcsát

 

A Mezőcsáti Kistérségben immár tizedik alkalommal rendezik meg a Helyi Termék Fesztivált. A rendezvényen a Mezőcsáti Kistérség településein élő helyi termék előállítók, kézművesek, népművészek mutatkoznak be. A kiállított sátrakban kézműves termékekből, hímzett és horgolt terítőkből, gyöngyökből készült ékszerekből, dísztárgyakból, helyben megtermelt alapanyagokból készült élelmiszerekből (lekvárok, mézek, teák stb.) vásárolhatnak a fesztiválra látogatók. A színpadon a kistérség települései és hagyományőrző csoportjai mutatkoznak be kulturális műsorukkal. Napközben főző-és süteménysütő versenyen, valamint családi ügyességi vetélkedőn lehet részt venni. A színes műsorok mellett „Hulladékból hasznosat” című kiállítással, egészségsátorral és játszóházzal is várják az érdeklődőket.

A teljes program megtalálható az alábbi oldalon:

http://tiszadorogma.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=1313

 
---

Leíratkozna?